Kurser i rygestop, stresshåndtering og vægttab.

   
     Kontakt os : 61 18 43 60

Kursusstruktur   arrow

Dynamisk Vægtregulering.

Informationsmøde

Informationsmødet varer ca. 1 time og holdes sædvanligvis som gå-hjem møde. Der er ubegrænset adgang til mødet, og det anbefales – i den udstrækning, det er muligt -
at ægtefæller inviteres med mulighed for deltagelse i kurset for egen regning.
Vi kan, hvis påkrævet, stå for udformning af invitation til info-mødet, som udfærdiges i pdf format.

Tilmelding

Tilmelding kan foretages i tilknytning til mødet eller til firmaets kontaktperson med angivelse af sidste tilmeldingsfrist .
Evt. kursusbetingelser bekendtgøres ved info-mødet.

Forberedelse

Efter tilmelding får hver kursist udleveret et spørgeskema samt Stopcentrets lille oversigt over forandringsprincipper .

Kursusafholdelse

A. Individuel
Kurset starter med et møde med de enkelte kursusdeltagere . Den individuelle tilgang sigter
på at personligggøre kurset. Formålet er at bevidstgøre kursistens forhold til sin afhængighed
samt at forberede ham/hende på de udfordringer , der er særegne for ham/hende.
Kursisten introduceres til en enkelt, effektiv meditationsmetode .
Det udleverede spørgeskema danner baggrunden for mødet, og der afsættes tid til at formulere
delmål og tilpasning til den daglige situation. Forventet tid: 1 time.

B. Gruppe
Gruppeundervisningen er en kombination af undervisning og øvelser. For at fastholde den personlige
kontakt til kursisterne er gruppens max. antal fastsat til 12 personer. På kurset lægges der
vægt på de vigtigste elementer i forandringsprocessen . Meditationen indgår som bestanddel
i gruppekurset . Kursets varighed er ca. 4 timer.

C. Vedligeholdelse

Til vedligeholdelse af forandringen afsættes der et passende antal opfølgningsmøde , som tager
sigte på at fastholde kursisten i processen. Der arbejdes fortsat med mål og delmål, og hvert møde
indledes med en digital vejning, der måler BMI, fedt, muskler og væske andele.
Det første møde afholdes helst indenfor 14 dage efter kurset. Yderligere møder aftales fra gang til
gang. Indenfor den anførte kursuspris er der afsat op til 5 møder. Møderne varer sædvanligvis 90 min,
og der er naturligvis mødepligt .
Priser ex. moms
Informationsmøde: Kr. 3.500.-
Kursus: Kr. 2.500.- pr. deltager.
Mindste kursusafgift: Kr. 20.000.-
Kursusprisen includerer alle materialer og opfølgningsmøder .
Kørsel og broafgifter:
Kørsel til møder afregnes efter statens takster.
Fakturering:
Informationsmøde faktureres efter afholdelse.
Materialer faktureres ved levering.
Kurset faktureres efter afholdelse af de individuelle samtaler.
Kørsel og afgifter faktureres after afholdelse.
Betaling: 7 dage netto.