Kurser i rygestop, stresshåndtering og vægttab.

   
     Kontakt os : 61 18 43 60

Vægtreduktion   arrow

Kursus i Dynamisk VægtreduktionÆble

Det er helt bevidst, at vi anvender betegnelsen reduktion i stedet for tab. Der er noget uendeligt trist ved ordet tab, som gør, at man straks fra start er lavt kørende energimæssigt. Og det er uhensigtsmæssigt, hvis man vil skabe forandring.

Fokus på individet

Vægtreduktion er et utroligt privat anliggende, derfor holdes holdene små, så der er rigelig  tid til den enkelte kursist.
Kurset starter med en individuel samtale, hvor der fokuseres på aktuel problematik. I samarbejde med kursisten udfærdiges en målsætningsformulering med indbyggede delmål. Formuleringen er baseret på et nyt system ved navn Goalmapping, som kursisten fremadrettet vil kunne anvende på andre aspekter af sit liv.

Kurset fortsætter i grupperegi med fokus på bl.a.gruppe

  • Forandringsproces.
  • Begrænsende overbevisninger.
  • Selvsaboterende adfærd.
  • Tankesæt
  • Afhængighed
  • Beslutningen
Kost og motion

Vægtreduktionen omfatter udover den psykologisk del også fokus på kost og motion, og der tilstræbes input fra eksperter indenfor de pågældende områder, som en del af det sunde samarbejde.

En komplet oversigt over kursusforløbet kan hentes her: Vægtregulering-2013