Kurser i rygestop, stresshåndtering og vægttab.

   
     Kontakt os : 61 18 43 60

Stresshåndtering   arrow

Stresshåndtering    Stress-billede

Stress er tilsyneladende blevet et vilkår på arbejdsmarkedet. Det er ikke hensigtsmæssigt, fordi meget kan gøres for at eliminere virkningerne.
Håndteringskurset er forebyggende. Det er designet til at formidle, hvordan man kan leve en travl hverdag, uden at det får negative konsekvenser.

Stress er en psykisk reaktion med et fysisk udtryk. I reaktionen ligger nøglen til håndteringen. Reaktionen er under den enkeltes kontrol. Det er denne kontrolmulighed, kurset sigter mod at anskueliggøre. Det er indflydelse på reaktionen, der gør mennesket i stand til at forme sin virkelighedsoplevelse. Det er her, at offerrollen for stresspåvirkningen forsvinder.

Håndteringskurset sigter ikke mod at hjælpe personer, som har fået ordineret psykologhjælp. Kursets formål er forebyggelse.

Reaktionen på stresspåvirkninger er dybt personlige. Derfor er kurset – selvom der indgår gruppeundervisning i strukturen – fokuseret på den enkelte deltager. Gruppestørrelsen er nomalt 10 personer.

Kursusopbygning og informationer kan downloades her: Stress-2013